Pierwsze wzmianki o Gutowie to okres panowania dynastii Jagiellonów, to jest 1400 rok. W tym też okresie została nadana dziesięcina z Gutowa misjonarzom poznańskim przez Biskupa Wojciecha Jastrzębskiego.

Od 1550 r gniazdo rodowe Gutowskich herbu Ślepowron od ich nazwiska pochodzi nazwa miejscowości Gutów .
W 1562 roku wieś podzielono między braci Franciszka i Jana Gutowskich

Od 1681 właścicielem części Gutowa z dworem została małoletnia Marianna Skąpska herbu Topór której prawnym opiekunem był jej krewny Wojciech Przespolewski herbu Topór, właściciel Droszewa, odległego około czterech kilometrów od Gutowa .

Rodzina Przespolewskich w 1776 sprzedała swoja część Gutowa z dworem Kacprowi Zakrzewskiemu herbu Wyssogota, który drugą część Gutowa przejął w 1780r. od Piotra Zakrzewskiego a trzecią część od Józefa Malczewskiego w 1781 r.
W 1789 r. Kacpra Zakrzewskiego wymieniono już jako samodzielnego dziedzica wsi Gutów .

W 1811 roku w Gutowie urodził się Konstanty Zakrzewski jeden z najbardziej zasłużonych dziedziców. Jako dziewiętnastoletni chłopak 1830 r. przerwał studia na Uniwersytecie Warszawskim, żeby wziąć udział w powstaniu listopadowym. Za waleczność w bitwie pod Olszynką Grochowską na wschodnich przed polach Warszawy został odznaczony krzyżem Wiltutimilitarii. Po upadku powstania wyjechał na emigrację kontynuując dalsze studia w Genewie i Heidelbergu. Następnie osiedlił w Paryżu gdzie utrzymywał kontakty z Mickiewiczem i Słowackim ,
co miało wpływ na późniejszą twórczość publicystyczną i poetycką . Po uzyskaniu amnestii wrócił do rodzinnego majątku w Gutowie zajmując się gospodarowaniem i twórczością poetycką .

W 1848 r .wziął udział w powstaniu wielkopolskim jako naczelnik wschodnich powiatów za co był kilka miesięcy więziony w Poznaniu .Po uwolnieniu zajmował się aktywnie działalnością kulturalną. Zmarł w Genuii w 1884 r.

W 1881 r. majątek w Gutowie posiadał około 1620 mórg i specjalizowała się w hodowli bydła holenderskiego 115 szt. oraz chowu 48 koni .Po śmierci Tadeusza Zakrzewskiego ostatniego dziedzica Gutowa herbu Wyssogota, po 112 latach spadkobiercy w 1888r. sprzedali majątek Bernardowi i Martinowi Mendelsohnów z Ostrowa, którzy gospodarowali do wybuchu drugiej wojny światowej. W 1995 roku pałac z parkiem , wraz z stajnią i szklarnią został zakupiony przez rodzinę Studniewskich gdzie szczególny nacisk położono na odtworzenie parku oraz hodowlę koni.
Od 1998 roku rozpoczęto systematyczne odrestaurowanie pałacu .

Rodzina Studniewskich w 1999 odkupiła od Państwa cały pozostały majątek będący wcześniej własnością PGR. Na dzień dzisiejszy majątek liczy około 1000 mórg i 30 koni. Większość gruntów położona jest wokół Pałacu i przyległego siedmio hektarowego parku.
 Na terenie majątku znajduje się Jesionowy Dwór , w którym mieści się Restauracja wraz Hotelem.