Pałac usytuowany po północno - wschodniej stronie skrzyżowania szosy Górzno - Kotowiecko z traktem prowadzącym do Sobótki rozbudowanym w XIX i XX wieku w stylu eklektycznym z użyciem form neoromańskich i neogotyckich. Wzniesiony na rzucie litery L silnie rozczłonował częścią południową 2,5 traktową z korytarzem na przeszczał do, którego wejście z frontowego ganku kolumnowego nakrytego tarasem. W części południowej jednotraktowa z wtopioną narożną wieżą, zwieńczoną galerią widokową z kolumnami gotyckimi niosącą hełm stożkowy.

Po roku 1945 zgodnie z linią wtedy rządzących czyli PPR rezydencję własciceli Gutowa przekształcono w budynek wielofunkcyjny, w którym znajdowało się :
1. Dyrekcja PGR
2. Przemysł Mleczarski- Okoliczna Zlewnia Mleka.
3. Sklep Przemysłowo- Spożywczy.
4. Dyskoteka- w największej sali dworu odbywały się zabawy wiejskie- Dożynki.
5. Mieszkania dla robotników folwarcznych w górnych kondygnacjach Pałacu.
6. Tuczarnia-produkcja trzody chlewnej - kur.
Na skutek dość intensywnej eksploatacji z pięknego Pałacu pozostała ruina.